A A A

N O W O Ś C I

Gilotyna ręczna używana w pełni sprawna, posiada kółka umożliwiające łatwe transportowanie.