A A A

Frezarki|Frezarki » Frezarki górnowrzecionowe|N O W O Ś C I

Frezarka górnowrzecionowa FROMMIA
typ FS 100
rb. 1991